İktidar İçin Değişim

CHP ve TÜRKİYE'DE DEĞİŞİM

Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında yeni bir siyaset anlayışını yerleştirmek, toplumsal birlikteliği en üst düzeye çıkarmak, krizlerin değil çözümlerin konuşulduğu bir süreci örgütlemek için yola çıkıyoruz.

Bu yeni siyaset, halkımızın doğrudan kendini bulacağı, özgür iradesiyle ülkemizin geleceğine yön vereceği büyük bir azim ve kararlılığı ortaya çıkaracaktır.

Biz halkı siyasetin öznesi yaparak siyasetin ağırlık merkezini değiştireceğiz. Bu yeni yaklaşımı tarihi bir sorumluluk olarak görüyoruz.

Siyasetin içinde bulunduğu kısırdöngüyü kıracağız. Topluma dayatılan her türlü siyasal ve sosyolojik müdahaleye son vereceğiz. Özgür ve eşit yurttaşlığın kendi kaderine el koyacağı bir düzeni inşa edeceğiz. Cumhuriyet devrimimiz ve lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimci, dönüştürücü karakterini esas alan büyük bir meydan okumayı hedefliyoruz.

Görevimiz cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında tüm yurttaşlarımızın Cumhuriyetin sağladığı tüm olanaklardan eşit yararlanacakları özgür, adil, demokratik bir ortamı sağlamaktır.

Cumhuriyet devrimimiz ve lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimci, dönüştürücü karakterini esas alan büyük bir meydan okumayı hedefliyoruz.

Ülkemizi dünyanın en ileri medeniyetlerinin ayrılmaz bir parçası yapacağız. Halkını en ileri koşullarda yaşatacak bir siyaseti mümkün kılacağız.

En büyük dönüşümler en büyük kırılmaların yaşandığı dönemlerde gerçekleşir. Tarihin böyle bir anındayız. Bu bilinçle, yeni yüzyılda yeni bir siyaset için yeni yaklaşımlarla yol alacağız. Bu süreçte isteyen herkesin siyaset yapacağı demokratik kanalları açacağız. İsteyen herkesin konuşacağı özgür ortamları var edeceğiz. Hakça rekabet koşullarıyla ve emekle üreten herkesin, hep birlikte zenginleştiği ekonomik yapıyı yaşama geçireceğiz. Halka rağmen değil, her adımını halkla birlikte atan dinamik, yenilikçi, katılımcı bir politik ortamın öznesi ve öncüsü olacağız. Partimiz özelinde parti içi demokrasiyi tavizsiz uygulayacak, partimizin yerelden merkeze tıkanmış olan tüm kanallarını açacağız.

Kendi kabuğuna çekilmiş milyonlar ülkenin kaderini değiştirmek için umut ile yan yana gelecek. Memleket sevdasını ve direncini asla kaybetmeyen milyonlarca insanımızla, omuz omuza ilk yüzyılımızı aşacak büyük dönüşümlere imza atacağız.

Ülkemizin kaderini değiştiren nice devrime imza atan bir siyasi irade bunu yine yapacak güce ve kudrete sahiptir. Daha önce başardık, yine başaracağız.

İnanıyoruz ki, yeni bir düzen hayali kuran herkesi seferber edecek büyük bir hedef konulduğunda kararlı ve adanmış milyonlar sadece ülkenin değil, bölgemizin ve dünyanın dahi kaderini değiştirecektir. Daha önce bunu başarmış olan halkımız aynı iradeyi ortaya koyacak birikim ve cesarete sahiptir. Biz işte bu iradeyi en güçlü ve en kapsamlı biçimde örgütlemek için yola çıkıyoruz.

Ülkemizin kaderini değiştiren nice devrime imza atan bir siyasi irade bunu yine yapacak güce ve kudrete sahiptir. Daha önce başardık, yine başaracağız.

Görüş Bildir