İktidar İçin Değişim

GÜÇLÜ SESİNİZİ DUYDUK

Bu topraklarda birlik, özgürlük ve refah içinde kardeşçe yaşamak, adil bir paylaşım sistemini ve demokratik bir devlet yapısını hakim kılmak isteyen herkese bir çağrıda bulunmuştuk: “Gelin, Cumhuriyet Halk Partisi’nden başlayarak siyaseti ve Türkiye’yi değiştirecek bir mücadelenin başarısı için görüş ve önerilerinizi paylaşın.”

Çağrımıza uyarak sadece bir haftada “İktidar İçin Değişim” sayfamızı ziyaret eden 600 binden fazla vatandaşımız ile, görüş ve öneri ileten 90 bine yakın vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz.

Sizlerin açıkça ifade ettiğiniz duygu, görüş, öneri ve eleştirilerle değişim süreci çok daha doğru, kararlı ve cesur bir yol izleyecektir. Doğruyu ancak sizlerin ortaya koyduğu fikirlerin her birini dikkate alarak bulabileceğimizi çok iyi biliyoruz. Biz, her şeyden çok, aynı ilke ve değerler uğruna mücadele eden yol arkadaşlarının ortak aklına inanıyoruz. Biz, örgütlü mücadelenin farklı görüşleri buluşturarak yeni sentezler üretme kapasitesine güveniyoruz.

GÖRÜŞLERİNİZİN ÖZETİ

  • Değişimin gerçek ve acil bir ihtiyaç olduğunu çok güçlü bir biçimde ifade ettiniz. Zihniyet, siyaset tarzı, ideolojik tercih ve öncelikler, örgütsel yapılanma, lider ve kadrolar gibi değişim yaşanması gereken pek çok alanı işaret ettiniz. Bu alanlarda yapılması gerektiğine inandıklarınızı detaylarıyla sıraladınız.
  • Elbette değişim isteyen herkes birebir aynı şeyleri düşünmüyor. Ama öyle büyük ve güçlü bir ortak payda var ki, bu ülkede artık bunu görmeyerek veya görmezden gelerek, siyaset yapabilmek mümkün değildir. Bu ortak payda: Siyasetin demokratikleşmesi talebidir. Görüntüde, biçimde değil, özde ve ruhta demokratikleşme!
  • Seçim sonuçları karşısında duyduğunuz hayal kırıklığı ve öfke yalnızca seçimin kaybedilmiş olmasından kaynaklanmıyor. Ezici çoğunluğunuz oy verdiğiniz veya üye olduğunuz partide ve bir parçası olduğunuz ittifakta, yanlış bulduklarınızın rahatça konuşup tartışılmasına, karar süreçlerinde etkili olmanıza izin vermeyen siyasi atmosferin oluşturulmuş olmasına ve yenilginin sorumluluğunun alınmamasına çok tepkilisiniz.
  • Çağrımıza uyarak sadece bir haftada “İktidar İçin Değişim” sayfamızı ziyaret eden 600 binden fazla vatandaşımız ile, görüş ve öneri ileten 90 bine yakın vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz.

  • Ortak aklı bulmak için çaba sarf etmeyen, tepeden inme kararlarla yürütülen bir siyaseti bu ülke için reva görmediğinizi dile getirirken sizler, kendi partinizin de benzeri bir siyaset anlayışıyla kuşatılmış olmasını daha fazla kabullenmek istemiyorsunuz.
  • Sayfamıza görüş bildiren siz sorumlu vatandaşlarımızın eleştirmediği tek bir lider ya da siyasetçi bile yok. Siyasetçiler olarak bunu iyi anlamalı ve hepimiz kendi sorumluluğumuz ölçeğinde mutlaka hesap vermeliyiz. Milletin vicdanında aldığımız onay ve gördüğümüz kabulle orantılı bir biçimde hareket etmeliyiz.
  • Yazdıklarınızla, muhalif seçmenin dünyasında “her şeyi bilen kurtarıcı lider” fikrine yer olmadığını bir kez daha gösterdiniz. Kolektif siyasetin, ortak aklın, parti içi demokrasi ve tartışma kültürünün, örgütsel emeğin ve adaletin değerine dikkat çektiniz.
  • Gençlerin, kadınların haklarının teslim edildiği, onların önüne fiili engeller dikmeyen bir siyasetin ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu hatırlattınız. Partinin kapılarının sonuna kadar açılması gerektiğinin altını ısrar ve önemle çizdiniz.
  • Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarihsel, ideolojik köklerine ve gelişim sürecinde içselleştirdiği değerlere güçlü bir biçimde sahip çıkmak gerektiğini vurguladınız. Kurucumuz, önderimiz Atatürk’e, Altı Ok’a ve sosyal demokrasinin evrensel ilkelerine yürekten bağlılığınızı ifade ettiniz. Cumhuriyetin ve halkın partisi olmaya verdiğiniz değeri önemle dile getirdiniz.
  • CHP’nin, temel ideolojik kaynaklarını özümseyerek, bunların güncel ve somut karşılıklarını, değişen şartlara karşılık gelecek yeni yorumlarını geliştirerek siyaset yapan, üretken bir parti haline gelmesini talep ettiniz. Farklı fikirlerin özgürce, gerçek bir saygı ve yol arkadaşlığı duygusu içinde tartışıldığı, günlük siyasetin bu tartışma sonucunda geliştirildiği bir yapı tarif ettiniz.

Ülkemizin dört bir köşesinden yükselen güçlü sesiniz ve iradenizle siyasette köklü bir zihniyet ve kuşak değişimi yaşanacak; CHP değişecek, Türkiye değişecek.

Bugün artık çok daha net görüyor ve biliyoruz ki, Cumhuriyet Halk Partisi’ni değiştirecek, muhalefeti yeniden iktidar alternatifi kılacak ve iktidara taşıyacak olan, partinin ortak değerleri, ortak aklı ve ortak emeğidir. Değişim, her şeyden önce, bu muazzam potansiyelin bütün boyutlarıyla açığa çıkması, CHP’nin kendini değiştirip yenileyebilen bir parti haline gelebilmesi için gerekli şartları inşa etmek demektir.

GÖRÜŞLERİNİZİ ALMAYA DEVAM EDİYORUZ

Kimsenin kuşkusu olmasın ki, başta CHP olmak üzere Türkiye’nin muhalif güçleri bunu başaracak ve siyaseti gerçek bir demokrasiyle buluşturacaktır. Bu kapsamda sizlerden görüş ve öneri almaya devam edeceğiz. Göndereceğiniz görüş ve öneriler geniş bir uzman, akademisyen ve siyasi heyet tarafından değerlendirilmeye devam edecek.

Ülkemizin dört bir köşesinden yükselen güçlü sesiniz ve iradenizle siyasette köklü bir zihniyet ve kuşak değişimi yaşanacak; CHP değişecek, Türkiye değişecek. Adil bir üretim ve paylaşım sistemini, demokratik bir devlet yapısını hakim kılacak; bu topraklarda birlik, özgürlük ve refah içinde, kardeşçe yaşayacağız.

Cumhuriyet Halk Partisi’ni değiştirecek, muhalefeti yeniden iktidar alternatifi kılacak ve iktidara taşıyacak olan, partinin ortak değerleri, ortak aklı ve ortak emeğidir.

Görüş Bildir